Pojď hrát hokej

Pojď hrát hokej, 23. 9. 2021, HC Žihadla Moravské Budějovice - mládež, z.s.

Dne 23. 9. 2021 se na zimním stadionu v Moravských Budějovicích úplně poprvé uskutečnila akce Pojď hrát hokej, která má za úkol přivést děti k lednímu hokeji, seznámit se s ním, přilákat je k němu a začít ho hrát.

Akce samotná začala v 15.15 hodin prezentací, kdy se postupně dostavilo v doprovodu rodičů a rodinných příslušníků 17 nových zájemců z řad dětí ročníků 2013-2017. Po registraci a předání upomínkových předmětů začala po 15.30 hodině webová prezentace, kde jsme spolu s trenérem žáků Petrem Kolečkářem představili celou koncepci projektu, fungování našeho klubu a celkové podmínky na našem malém zimním stadionu. Po prezentaci byly rodiče spolu s dětmi pozváni do zázemí, kde jsme předvedli prostory šaten A týmu a ostatních kategorií mladších žáků, starších žáků a 3. a 4. třídy.

Děti se shlédli i zázemí zimního stadionu, tribunu, rolbovnu i rolbu samotnou. Po návratu do šaten a převlečení se na led děti absolvovaly ca. hodinu ledu, kde za pomocí našich trenérů i mladších žáků okusili bruslení s hokejkou i bez hokejky a vůbec někteří z nich první hokejové krůčky. Vše bylo prováděno formu hry, zábavy a motivace. Na ledě nám s prezentací pomohli i hráči A-týmu, za což jim veliký dík. Asi po 60 minutách byla celá akce na ledě ukončena, dále pak byly vedeny pohovory s rodiči a následná domluva na účasti dítek na možných tréninkových jednotkách buď v bruslařské škole pod DDM Budík Moravské Budějovice, který zaštiťuje bruslení dětí útlého věku a nebo pro některé již zkouška tréninku v nejmladší kategorii ročníku 2013.

Na konci celé akce na ledě proběhlo skupinové foto.

Za HC Žihadla Moravské Budějovice - mládež, z.s.

Petr Vandas

Předseda klubu

tel.: 602 112 770

e-mail: hczihadlamladez@seznam.cz

Petr Kolečkář /trenér žáků ČSLH/

tel.: 736 534 741

email: koleckarp@seznam.cz