Pojď hrát hokej, 16. 1. 2024 od 15.45 hodin, HC Žihadla Moravské Budějovice – mládež, z.s.

V úterý, dne 16.1.2024 se na našem zimním stadionu v Moravských Budějovicích opětovně uskutečnila akce letošní sezóny Pojď hrát hokej, která měla za úkol přivést další nové děti k lednímu hokeji, seznámit se s ním, přilákat je k němu a začít se s ním bavit.

Náborová akce začala již v 15.45 hodin prezentací, kdy se postupně dostavilo v doprovodu rodičů a rodinných příslušníků 35 chlapců i děvčat se zájmem o hokej. Vše z řad dětí ročníků 2015 – 2019 ze škol a školek našeho města a jeho blízkého mikroregionu, kde jsme se aktivně snažili celou akci propagovat formou plakátů, letáků, reklamy a školních informačních systému pro žáky a rodiče. Po registraci a předání upomínkových předmětů jsme v prezentaci společně s trenérem žáků Petrem Kolečkářem opět představili celou koncepci projektu, fungování našeho klubu a celkové podmínky na našem zimním stadionu. Rodiče spolu s dětmi byli pozváni do zázemí, ukázali jsme jim prostory šaten A týmu a ostatních kategorií mladších žáků, starších žáků a 3. a 4. třídy, ale také i rolbovnu i posilovnu se střelnicí.

Po návratu do šaten děti absolvovaly hodinu ledu, kde za pomocí našich trenérů, mladších žáků, hráčů přípravky i A týmu okusili bruslení s hokejkou i bez hokejky a vůbec někteří z nich udělali své první hokejové krůčky. Vše jsme opět prováděli formou zábavy a hry s velkou mírou motivace. Na ledě nám s prezentací pomohli i hráči žákovských kategorií, za což jim veliký dík. Asi po 60 minutách byla celá akce na ledě ukončena, zajistili jsme společné foto z akce. Zároveň pak byly vedeny pohovory s rodiči a následná domluva na účasti dětí na možných tréninkových jednotkách buď v bruslařské škole pod DDM Budík Moravské Budějovice, který zaštiťuje bruslení dětí útlého věku nebo pro některé již zkouška tréninku v nejmladší kategorii ročníku 2018+.

Celé akce se také účastnil zástupci hokejového svazu, a to vedoucí projektu Pojď hrát hokej p. Tomáš Kress a člen Výkonného výboru ČSLH pan Jiří Šlégr včetně štábu Hokej.cz, který celou akci zdokumentoval. Celá propagace bude zveřejněna na našem facebookovém profilu HC Žihadla Moravské Budějovice – mládež, z.s.

Za HC Žihadla Moravské Budějovice – mládež, z.s.

Petr Vandas

předseda klubu

tel. 602 112 770

hczihadlamladez@seznam.cz